Fotowoltaika dla rolników – Dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolników 2023

150 tys. zł dotacji na panele fotowoltaiczne i magazyny energii dla rolników. Taką kwotę będą mogli otrzymać rolnicy ubiegający się o dofinansowanie z programu „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Na jakich warunkach ARiMR przyzna dotacje na instalacje fotowoltaiczne, a także jaka będzie maksymalna moc instalacji sfinansowanej z tego wsparcia? Tego dowiesz się z tego artykułu. Fotowoltaika dla rolników wciąż jest wspierana wieloma programami.

Prowadzenie działalności rolniczej z roku na rok staje się trudniejsze. Niestabilny rynek, konkurencja z zagranicy, rosnące koszty nawozów, a także kryzys klimatyczny wywołujący m.in. susze, sprawiają, że gospodarstwa rolne mają nie lada problem z płynnym funkcjonowaniem. Rosnąca inflacja i rachunki na energię elektryczną z pewnością nie ułatwiają sprawy. Odpowiedzią na te problemy jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Warto go rozważyć już teraz, skoro w 2023 roku pojawią  się nowe dofinansowania fotowoltaiki dla rolników.

Fotowoltaika dla rolników z programu Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Kwota dofinansowania ma również skupić się nie tylko na panelach fotowoltaicznych. Program ma objąć dodatkowo pompę ciepła, jeśli będzie integralną część instalacji z dotacji. Dodatkowo pokryje ono także koszty magazynów energii i systemów inteligentnego zarządzania energią wytworzoną z instalacji.

Nawet 150 tyś na instalację fotowoltaiczną i magazyn energii

ARiMR będzie przyznawać na jednego beneficjenta maksymalnie do 150 tys. złotych wsparcia na instalację fotowoltaiczną. Dofinansowaniem ma być objęty obszar F w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych, rolnik z tego tytułu może otrzymać:

  • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Fotowoltaika dla rolników – warunki programu „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”

ARiMR będzie wypłacało dofinansowania dla rolników, również pod pewnymi warunkami. Wyprodukowana energia musi posłużyć do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym, np. system oświetlenia, systemu doju krów, wentylacji czy przygotowania pasz.

Nie znamy jeszcze szczegółowych warunków i prawdopodobnie poznamy je dopiero już przy otwarciu naboru nowych wniosków. Wiemy na pewno za to, że ARiMR przyzna dofinansowania tym gospodarstwom, które dzięki energii ze słońca będą w stanie poprawić swoją rentowność.

Pozostałe dofinansowania dla rolników

W 2023 roku dofinansowania fotowoltaiki dla rolników będą przyjmować formę m.in. bezzwrotnych dotacji, korzystnych pożyczek, a także dopłat do kredytów.

NAZWA PROGRAMUZAKRES WSPARCIAWIELKOŚĆ WSPARCIATERMIN
AgroenergiaInstalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW do 50 kW, a także rozwiązania towarzyszące – np. magazyny energii.Od 13% kosztów (jednak nie więcej niż 25.000 zł) do 20% kosztów (nie więcej niż 15.000 zł).I część naboru, na PV, a także pompy ciepła trwa do 30.03.2025 roku.
Energia dla wsiInstalacje OZE, w tym fotowoltaika o mocy od 50 kW do 1 MW (rolnicy) lub od 10 kW do 10 MW (spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie).Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, na warunkach preferencyjnych, a także rynkowych.Od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku.
Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie
OZE i poprawy efektywności energetycznej
Obszar A
Instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z urządzeniami towarzyszącymi – np. magazynem energii, systemem HEMS/EMS lub pompą ciepła (o ile urządzenia będą stanowić integralną część instalacji).Dotacja, maksymalne wsparcie na instalacje generujące energię z promieniowania nie może przekroczyć 200.000 zł, a wsparcie może pokryć również maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych.W trakcie ustaleń.
EKO – KLIMAT
Woda, powietrze, ziemia
Budowa instalacji OZE, a także/ lub magazynów energii.Pożyczka do 100% kosztów, z opcją umorzenia – od 5% do 15%, według schematu +1% za każdy rok powyżej 5 lat okresu kredytowania.Nabór do 21.10.2027 roku lub do wyczerpania środków.
Premia termomodernizacyjnaInstalacje PV o mocy od 1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW (pozostałe).Dopłata do kredytu, do 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.Nabór stały, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego z pośrednictwem wybranych banków komercyjnych.
NAZWA PROGRAMUZAKRES WSPARCIAWIELKOŚĆ WSPARCIATERMIN

fotowoltaika dla rolników – podsumowanie

Fotowoltaika dla rolników to wciąż aktualny temat w dofinansowaniach dostępnych w Polsce. To, co powinieneś zrobić to zadzwonić do firmy takiej jak SOLIN, pomagającej kompleksowo w realizacji inwestycji fotowoltaicznych i zapytać o dostępne rozwiązania na rynku. Nie czekaj, zadzwoń i dowiedz się więcej o swojej sytuacji.

Autor

Solin fotowoltaika

Sekcje


    Zależy Ci na czasie?
    Zadzwoń do nas. +48 572 143 881