Ciepłe Mieszkanie 2023 – Dla kogo i ile można dostać

29 września 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków dla gmin do drugiej edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Program stworzono z myślą o właścicielach mieszkań w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację swojej nieruchomości. Budżet programu Ciepłe Mieszkanie 2023 wynosi 1,75 mld zł, a okres kwalifikowalności kosztów potrwa do 31.12.2025 r. Przyznane środki będą wypłacane rok dłużej, do 31.12.2026 r.

Dla kogo program Ciepłe Mieszkanie 2023?

Program Ciepłe Mieszkanie 2023 jest dedykowany mieszkańcom Polski, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną swojego mieszkania. To inicjatywa skierowana do osób, które chcą zainwestować w termomodernizację swojego domu lub mieszkania, zmniejszając tym samym koszty związane z ogrzewaniem. Dofinansowanie jest dostępne dla różnych grup społecznych:

 • osoby fizyczne,
 • właściciele mieszkań w wielorodzinnych budynkach,
 • najemcy mieszkań komunalnych,
 • wspólnoty posiadające od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Celem programu jest także poprawa standardów życia poprzez zwiększenie komfortu cieplnego w mieszkaniach.

W przeciwieństwie do Czystego Powietrza, w Ciepłym Mieszkaniu wnioskodawcy nie składają dokumentów bezpośrednio do operatorów programu, czyli Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Gminy pełnią rolę pośredników między końcowymi beneficjentami a WFOŚiGW i to one przyjmują wnioski o dotacje.

Na co przysługuje dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie?

Program Ciepłe Mieszkanie oferuje dopłaty na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Beneficjenci mogą przeznaczyć dofinansowanie na takie inwestycje jak:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła, a także zakup nowego, w tym:
  • pompy ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze,
  • kondensacyjnego kotła gazowego,
  • kotła na pellet o podwyższonym standardzie,
  • elektrycznego urządzenia grzewczego (innego niż pompa ciepła),
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), a także ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wymiana stolarki okiennej, a także drzwiowej,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej.

Dofinansowanie dla osób fizycznych koncentruje się głównie na zastąpieniu nieefektywnych źródeł ciepła lub podłączeniu lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Po osiągnięciu tego celu, możliwe jest również otrzymanie wsparcia na zakup i instalację systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Możliwe jest również przeprowadzenie prac związanych z modernizacją okien i drzwi, a również opracowanie dokumentacji projektowej. Program ten stawia sobie za zadanie nie tylko poprawę efektywności energetycznej, ale także podniesienie standardów mieszkalnictwa.

Jaką kwotę można uzyskać z programu

Program Ciepłe Mieszkanie 2023 dzieli się na cztery części. Jedna została skierowana do wspólnot mieszkaniowych, a aż trzy do osób indywidualnych. Mieszkańcom gmin, które cechują się najwyższym zanieczyszczeniem, przysługuje dodatkowe 5% wsparcia finansowego.

 • Osoby o rocznych dochodach do 135 tys. zł mogą otrzymać do 16,5 tys. zł wsparcia, co stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny. Dla mieszkań w najbardziej zanieczyszczonych gminach, kwota ta może wynieść do 19 tys. zł (35% kosztów kwalifikowanych).
 • Gospodarstwa o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę do 2651 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) lub do 1894 zł (dla wieloosobowych) mogą wnioskować o dofinansowanie do 27,5 tys. zł (60% kosztów kwalifikowanych) lub do 29,5 tys. zł (65% kosztów kwalifikowanych), jeśli znajdują się na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin.
 • Trzeci, najwyższy poziom dofinansowania przysługuje osobom uprawnionym do zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych lub opiekuńczych, a także gospodarstwom o niskich dochodach. Beneficjenci mogą uzyskać wsparcie sięgające 41 tys. zł (90% kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95%) dla lokali w zanieczyszczonych gminach.

Co do wspólnot mieszkaniowych, mogą liczyć na dotacje pokrywające do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Konkretnie:

 • do 150 tys. zł, jeśli prace obejmują tylko termomodernizację bez wymiany źródła ciepła,
 • do 350 tys. zł, jeśli przeprowadzono kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła,
 • do 360 tys. zł, jeśli projekt zawiera również zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł przy wyborze pompy ciepła).

DLACZEGO POMPA CIEPŁA OD SOLIN

Solin dbamy o podnoszenie jakości życia w Waszych domach.  Pomożemy Ci uwolnić się od monotonnego dokładania do pieca, a także zwiększymy efektywność systemu ogrzewania.  Wszystko to w zgodzie z ekologią i niskimi rachunkami. Firma Solin jest oficjalnym dystrybutorem pomp ciepła Netsu, czołowej firmy produkującej pompy ciepła do budynków.

Chcemy pomagać naszym klientom kompleksowo. Co to oznacza? Poprowadzimy Cię krok po kroku od pierwszych ustaleń do zakończonej realizacji. Pomagamy przy doborze pompy ciepła, jej zakupie oraz uzyskaniu dofinansowania, instalacji i montażu, a także zapewniamy 24 h monitoring zainstalowanego przez nas sprzętu oraz jego serwis.

Podchodząc do instalacji i montażu pompy ciepła, zawsze dbamy o to, aby zostawić miejsce montażu pomp tak, jak je zastaliśmy przed przyjazdem. Dlatego nie musisz się martwić, że przy montażu coś się zniszczy lub będzie dużo sprzątania. My się wszystkim zajmiemy. Jeżeli chcesz być zadowolony z inwestycji i realizacji pompy ciepła to zapraszamy do kontaktu.

Autor

Solin fotowoltaika

Sekcje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


  Zależy Ci na czasie?
  Zadzwoń do nas. +48 572 143 881