Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła? To pytanie zadaje sobie dziesiątki tysięcy ludzi w tym momencie. W tym artykule poznacie informacje na najczęstsze pytania, dowiecie się wielu przydatnych informacji, a także przeczytacie sporo ciekawych informacji.

Wybór odpowiedniej pompy ciepła to kluczowy krok w zapewnieniu efektywnego, a także ekonomicznego systemu ogrzewania dla Twojego domu. Decyzja ta wymaga dokładnej analizy wielu czynników technicznych oraz uwzględnienia specyfiki budynku, jego izolacji oraz indywidualnych potrzeb użytkowników. Poniżej przedstawiam szczegółowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru pompy ciepła.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła powietrze-woda

Pompy ciepła powietrze-woda wykorzystują ciepło z powietrza zewnętrznego do ogrzewania wody, która następnie zasila system grzewczy budynku. Są to najczęściej wybierane urządzenia ze względu na stosunkowo niskie koszty instalacji oraz szeroką dostępność. Istnieją dwa podstawowe typy pomp powietrze-woda: split i monoblok. Ten rodzaj pomp ma mniej efektywne w ekstremalnie niskich temperaturach, co może wpływać na ich wydajność w zimie​.

 • Pompy ciepła typu split: Składają się z dwóch jednostek – zewnętrznej, a także wewnętrznej. Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza, które jest następnie przekazywane do jednostki wewnętrznej, gdzie jest wykorzystywane do ogrzewania wody.
 • Pompy ciepła typu monoblok: Wszystkie komponenty znajdują się w jednej obudowie, co upraszcza instalację, ale może ograniczać miejsce na jej umieszczenie.

Pompy ciepła gruntowe

Pompy ciepła gruntowe wykorzystują ciepło zgromadzone w ziemi za pomocą kolektorów gruntowych (poziomych lub pionowych). Są bardziej efektywne energetycznie niż pompy powietrzne, szczególnie w chłodniejszym klimacie, ponieważ temperatura gruntu jest bardziej stabilna przez cały rok.

 • Kolektory poziome: Instalowane na głębokości około 1,5 metra pod powierzchnią ziemi. Wymagają dużej powierzchni działki.
 • Kolektory pionowe: Wykorzystują odwierty o głębokości od 50 do 200 metrów. Są idealne dla małych działek, ale wymagają specjalistycznego sprzętu do instalacji​.

Pompy ciepła woda-woda

Pompy ciepła woda-woda pobierają ciepło z wód gruntowych lub powierzchniowych. Są one najbardziej efektywne, ale ich instalacja jest skomplikowana i wymaga dostępu do odpowiednich zasobów wodnych. Tego typu pompy są rzadziej stosowane ze względu na ograniczoną dostępność odpowiednich źródeł wody oraz wyższe koszty inwestycyjne.

Współczynniki efektywności pomp ciepła

COP (Coefficient of Performance)

COP to współczynnik wydajności pompy ciepła, który określa stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości zużytej energii elektrycznej. Na przykład, pompa ciepła z COP równym 4 dostarcza 4 jednostki ciepła na każdą zużytą jednostkę energii elektrycznej. Im wyższy COP, tym bardziej efektywna jest pompa ciepła.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)

SCOP to sezonowy współczynnik wydajności, który uwzględnia zmienne zapotrzebowanie na ciepło oraz zmienne warunki zewnętrzne w ciągu całego roku. Jest on bardziej dokładnym wskaźnikiem efektywności, ponieważ uwzględnia rzeczywiste warunki pracy urządzenia przez cały sezon grzewczy. Wyższy SCOP oznacza lepszą wydajność w rzeczywistych warunkach użytkowania.

SPF (Seasonal Performance Factor)

SPF to współczynnik wydajności sezonowej, który podobnie jak SCOP, uwzględnia zmienne zapotrzebowanie na ciepło i różne temperatury zewnętrzne. Jest miarą efektywności, która odnosi się do wydajności zarówno grzewczej, jak i chłodzącej. Im wyższy SPF, tym większa efektywność urządzenia​

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła

Emisja hałasu

Emisja hałasu jest ważnym czynnikiem, zwłaszcza w przypadku pomp ciepła powietrznych. Poziom hałasu generowany przez urządzenie nie powinien przekraczać norm określonych dla zabudowy jednorodzinnej (50 dB(A) w ciągu dnia i 40 dB(A) w nocy). Zaleca się montaż jednostki zewnętrznej z dala od granicy działki, aby minimalizować wpływ na otoczenie

Temperatura zasilania

Temperatura wody zasilającej system grzewczy jest kolejnym istotnym parametrem. Dla systemów niskotemperaturowych, takich jak ogrzewanie podłogowe, wymagane są niższe temperatury zasilania. Dla systemów grzejnikowych konieczne może być zastosowanie pomp o wyższych temperaturach zasilania.

Wybór źródła dolnego

Wybór odpowiedniego źródła dolnego (powietrze, woda, grunt) zależy od specyfiki działki oraz budżetu inwestycyjnego. Powietrzne pompy ciepła są najtańsze w instalacji, natomiast gruntowe i wodne zapewniają wyższą efektywność, ale wymagają bardziej skomplikowanej i kosztownej instalacji.

Etykiety energetyczne i karty produktu

Przed zakupem warto dokładnie przeanalizować etykiety energetyczne, a także karty produktu. Zawierają one informacje o klasie energetycznej urządzenia, wartościach COP, SCOP oraz innych parametrach technicznych. Klasy energetyczne oznaczane są w skali od A+++ do D, gdzie A+++ oznacza najwyższą wydajność energetyczną.

Koszty eksploatacyjne

Koszty eksploatacyjne pompy ciepła zależą od jej efektywności energetycznej, kosztów serwisu oraz zużycia energii elektrycznej. Warto wybierać urządzenia renomowanych producentów, które oferują wysoką jakość oraz dostępność serwisu technicznego​.

Zastosowanie dodatkowych źródeł ciepła

W przypadku budynków o dużym zapotrzebowaniu na ciepło lub położonych w bardzo zimnych rejonach, konieczne może być zastosowanie dodatkowego źródła ciepła, takiego jak grzałka elektryczna, która wspomaga pracę pompy w najzimniejszych dniach.

Izolacja termiczna budynku

Aby pompa ciepła działała efektywnie, budynek musi być dobrze izolowany termicznie. Niewłaściwa izolacja prowadzi do dużych strat ciepła, co z kolei zwiększa koszty ogrzewania, a także zmniejsza efektywność systemu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła – Wady i Zalety

Zalety

1. Efektywność energetyczna

Pompy ciepła są jednym z najbardziej efektywnych systemów grzewczych, przekształcając energię z otoczenia w ciepło użytkowe. Nowoczesne modele osiągają wysokie współczynniki COP (Coefficient of Performance) i SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), co oznacza, że mogą dostarczyć wielokrotnie więcej energii cieplnej niż zużywają energii elektrycznej​​.

2. Ekologia

Pompy ciepła korzystają z odnawialnych źródeł energii (powietrze, grunt, woda), co czyni je przyjaznymi dla środowiska. Redukują emisję CO2, a ich zastosowanie przyczynia się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych​​.

3. Wielofunkcyjność

Nowoczesne pompy ciepła mogą nie tylko ogrzewać budynek, ale także chłodzić go w letnie miesiące oraz podgrzewać ciepłą wodę użytkową. Dzięki temu są wszechstronnym rozwiązaniem do zarządzania klimatem w domu przez cały rok​.

4. Niskie koszty eksploatacji

Pomimo wyższych kosztów początkowych, pompy ciepła oferują niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej efektywności energetycznej. Oszczędności na rachunkach za energię mogą znacząco zredukować całkowite koszty utrzymania systemu grzewczego na przestrzeni lat​​.

5. Długa żywotność

Pompy ciepła są trwałe, a także mają długą żywotność, często przekraczającą 20 lat. Regularna konserwacja i serwis mogą dodatkowo wydłużyć okres bezawaryjnego działania urządzenia​.

Wady

1. Wysokie koszty początkowe

Instalacja pompy ciepła wymaga znacznych nakładów finansowych, które mogą być barierą dla wielu potencjalnych użytkowników. Koszty te obejmują zakup urządzenia, instalację oraz ewentualne prace związane z dostosowaniem budynku (np. modernizacja izolacji)​.

2. Efektywność zależna od warunków zewnętrznych

Wydajność pomp ciepła, szczególnie powietrznych, może spadać przy ekstremalnie niskich temperaturach, co może prowadzić do konieczności wspomagania systemu dodatkowym źródłem ciepła, np. grzałką elektryczną​.

3. Konieczność dobrej izolacji budynku

Aby pompa ciepła działała efektywnie, budynek musi być dobrze izolowany. W przeciwnym razie straty ciepła mogą znacząco obniżyć wydajność systemu, co negatywnie wpływa na oszczędności energetyczne i ekologiczne korzyści​.

4. Zajmowanie przestrzeni

Pompy ciepła, szczególnie gruntowe, mogą wymagać dużej powierzchni działki na instalację kolektorów poziomych lub odwiertów pionowych. Może to być problematyczne w przypadku małych działek​.

Ile prądu zużywa pompa ciepła

Jak obliczyć zużycie prądu przez pompę ciepła? To pytanie jest kluczowe dla osób planujących instalację tego rodzaju urządzenia w swoim domu. Na szczęście, odpowiedź na nie jest stosunkowo prosta, o ile dysponujemy dwoma kluczowymi informacjami: rocznym zapotrzebowaniem budynku na ciepło oraz efektywnością SCOP pompy ciepła. Wykorzystując te dane, możemy łatwo obliczyć, ile prądu będzie zużywać nasza pompa ciepła, stosując następujący wzór:

zużycie energii elektrycznej = zapotrzebowanie budynku na ciepło / efektywność SCOP.

Dla lepszego zrozumienia tego procesu, przyjrzyjmy się przykładowym domom, o których wspomniano wcześniej. Zakładając, że w obu przypadkach zainstalowano identyczne urządzenia: pompy ciepła solanka/woda o efektywności SCOP ( czyli sezonowy (średnioroczny) współczynnik efektywności pompy) wynoszącej 4,2. Obliczamy zużycie energii elektrycznej dla każdego z domów:

Dom nr 1 – 15 000 kWh / 4,2 = 3 571 kWh. Dom nr 2 – 18 000 kWh / 4,2 = 4 285 kWh.

Dzięki tym obliczeniom możemy uzyskać orientacyjną wartość zużycia prądu przez pompy ciepła w poszczególnych domach, co pozwoli nam lepiej planować koszty związane z eksploatacją tych urządzeń.

Aktualne dofinansowania do pomp ciepła

Tym na co warto zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła, jest na pewno lista dofinansowań. W obliczu rosnących kosztów energii i zaostrzenia norm środowiskowych, coraz więcej osób rozważa inwestycję w ekologiczne rozwiązania grzewcze, takie jak pompy ciepła. Pompy ciepła są jednym z najefektywniejszych i najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie ciepła w domu, wykorzystując odnawialne źródła energii. W Polsce istnieje kilka programów dofinansowań, które mają na celu wspieranie zakupu i instalacji tych nowoczesnych urządzeń. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje na temat dostępnych dotacji na pompy ciepła w 2024 roku.

Program “Czyste Powietrze”

Program “Czyste Powietrze” to jedna z głównych inicjatyw wspierających finansowanie ekologicznych rozwiązań grzewczych, w tym pomp ciepła. Dofinansowanie jest dostępne dla właścicieli, a także współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Kwoty dotacji różnią się w zależności od dochodów gospodarstwa domowego:

 • Do 135 000 zł – dla inwestorów o najniższych dochodach, którzy zdecydują się na kompleksową termomodernizację oraz instalację pompy ciepła i systemu fotowoltaicznego.
 • Do 99 000 zł – przy średnim miesięcznym dochodzie na osobę do 1 894 zł w gospodarstwach wieloosobowych i do 2 651 zł w jednoosobowych.
 • Do 66 000 zł – dla osób o wyższych dochodach, przy rocznym dochodzie do 135 000 zł​​.
Program “Moje Ciepło”

Program “Moje Ciepło” jest skierowany głównie do właścicieli nowych budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie może wynieść do 30% kosztów kwalifikowanych, z możliwością zwiększenia do 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą:

 • 21 000 zł – dla pomp gruntowych.
 • 7 000 zł – dla pomp powietrze-woda i powietrze-powietrze.

Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania puli środków​​.

Program “Ciepłe Mieszkanie”

Program “Ciepłe Mieszkanie” jest przeznaczony dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz najemców lokali należących do gminy. Kwoty dotacji zależą od dochodów beneficjentów:

 • Do 19 000 zł – przy rocznym dochodzie do 135 000 zł.
 • Do 29 500 zł – przy miesięcznym dochodzie na osobę do 1 894 zł w gospodarstwach wieloosobowych i do 2 651 zł w jednoosobowych.
 • Do 43 900 zł – przy miesięcznym dochodzie na osobę do 1 090 zł w gospodarstwach wieloosobowych i do 1 526 zł w jednoosobowych.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na zwrot do 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 375 000 zł, jeśli planują kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła oraz instalacją mikroinstalacji PV​.

Program “Stop Smog”

Program “Stop Smog” jest skierowany do właścicieli budynków mieszkalnych o niskich dochodach, znajdujących się na terenie gmin z obowiązującą uchwałą antysmogową. Beneficjenci mogą uzyskać nawet 100% dofinansowania szacowanych kosztów inwestycji, maksymalnie do 53 000 zł​​.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła – Podsumowanie

Wybór odpowiedniej pompy ciepła to decyzja, która wymaga uwzględnienia wielu aspektów technicznych oraz specyfiki budynku. Dokładna analiza potrzeb energetycznych, rodzaju dolnego źródła ciepła, mocy grzewczej oraz współczynników efektywności pozwoli na optymalny dobór urządzenia, które zapewni komfort cieplny oraz oszczędności na rachunkach za ogrzewanie. Pamiętaj także o regularnym serwisowaniu urządzenia, aby zapewnić jego długą i bezawaryjną pracę​.

Pompy ciepła oferują wiele zalet, takich jak wysoka efektywność energetyczna, niskie koszty eksploatacji i długą żywotność, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem do ogrzewania i chłodzenia budynków. Jednakże, wymagają one znacznych nakładów początkowych, dobrej izolacji budynku i odpowiednich warunków instalacyjnych, co może być barierą dla niektórych użytkowników. Przed podjęciem decyzji o inwestycji warto dokładnie przeanalizować wszystkie zalety i wady, aby upewnić się, że pompa ciepła jest odpowiednim rozwiązaniem dla konkretnej nieruchomości.

Autor

Solin fotowoltaika

Sekcje


  Zależy Ci na czasie?
  Zadzwoń do nas. +48 572 143 881