Dofinansowania dla gospodarstw domowych na fotowoltaikę

Fotowoltaika zyskuje na popularności jako ekologiczne, a także oszczędne rozwiązanie dla gospodarstw domowych. Dzięki różnorodnym programom dofinansowań, inwestycja w energię słoneczną staje się dostępna dla coraz większej liczby osób. Poznaj najważniejsze dofinansowania dla gospodarstw domowych, które pomogą Ci zredukować koszty instalacji.

Sekcje

Dofinansowania dla gospodarstw domowych na fotowoltaikę

Dofinansowania dla gospodarstw domowych to różnorodne formy wsparcia finansowego oferowane przez rządy, samorządy i instytucje finansowe, mające na celu obniżenie kosztów związanych z zakupem i instalacją paneli fotowoltaicznych. Programy te mogą przyjmować formę dotacji, ulg podatkowych, premii termomodernizacyjnych lub preferencyjnych kredytów. Dzięki tym inicjatywom, gospodarstwa domowe mogą szybciej zwrócić inwestycję w energię słoneczną, co zwiększa atrakcyjność i dostępność odnawialnych źródeł energii.

Mój Prąd

Program „Mój Prąd” ma na celu wspieranie inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, co przyczynia się do zwiększenia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w Polsce. Dofinansowanie obejmuje instalacje o mocy od 2 kW do 10 kW. Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 6.000 zł – 7.000 zł, w zależności od aktualnych wytycznych i zakresu inwestycji, które mogą obejmować dodatkowe urządzenia jak magazyny energii czy pompy ciepła. Więcej informacji na temat programu Mój Prąd 6.0 przeczytasz tutaj.

Warunki Uczestnictwa

 • Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub współwłasności nieruchomości, na której planowana jest instalacja.
 • Instalacja musi być nowa i nie może być użytkowana przed złożeniem wniosku.
 • Wnioskodawca musi przedstawić komplet dokumentów, w tym umowę przyłączeniową z operatorem sieci energetycznej.

Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” koncentruje się na poprawie jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. Obejmuje dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW oraz inne działania termomodernizacyjne. Dofinansowanie wynosi od 40% do 100% kosztów netto inwestycji, w zależności od dochodów beneficjenta:

 • Osoby o wyższych dochodach mogą liczyć na 40% dofinansowania.
 • Osoby o niższych dochodach mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie do 100%.

Warunki Uczestnictwa

 • Wnioskodawcy muszą spełniać określone kryteria dochodowe.
 • Konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego przed realizacją inwestycji.
 • Instalacja musi być zrealizowana zgodnie z określonymi standardami technicznymi.

Stop Smog

Program „Stop Smog” jest skierowany do gospodarstw domowych o niskich dochodach i ma na celu redukcję smogu poprzez finansowanie ekologicznych inwestycji, w tym instalacji fotowoltaicznych. Program oferuje dofinansowanie do 100% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 53.000 zł na jedno gospodarstwo domowe.

Warunki Uczestnictwa

 • Program jest dostępny dla właścicieli, a także współwłaścicieli budynków jednorodzinnych.
 • Wnioskodawcy muszą udokumentować niskie dochody i brak możliwości samodzielnego sfinansowania inwestycji.
 • Konieczne jest przedstawienie szczegółowego planu inwestycji oraz kosztorysu.

Ulga Termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na termomodernizację budynku, w tym na instalacje fotowoltaiczne. Maksymalna kwota odpisu wynosi 53.000 zł na podatnika. Ulga obejmuje wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych, urządzeń, a także usług związanych z realizacją inwestycji. Więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej dowiesz się z tego artykułu.

Warunki Uczestnictwa

 • Beneficjentami ulgi mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych.
 • Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT.
 • Odliczenie można dokonać w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych.

Premia Termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna to dopłata do kredytu na realizację inwestycji termomodernizacyjnych, w tym fotowoltaiki, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Dofinansowanie wynosi do 31% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Można ją uzyskać na podstawie wniosku składanego w banku, który udziela kredytu na termomodernizację.

Warunki Uczestnictwa

 • Program jest dostępny dla właścicieli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.
 • Konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego oraz uzyskanie pozytywnej opinii banku udzielającego kredytu.
 • Inwestycja musi spełniać określone standardy efektywności energetycznej.

Dofinansowania dla gospodarstw domowychLokalne Inicjatywy

Oprócz ogólnopolskich programów, wiele samorządów wojewódzkich, a także gminnych oferuje dodatkowe wsparcie w postaci dotacji lub ulg podatkowych na instalacje fotowoltaiczne. Wysokość wsparcia zależy od lokalnych regulacji i może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Warunki Uczestnictwa

 • Beneficjentami mogą być mieszkańcy danego regionu spełniający określone kryteria.
 • Konieczne jest śledzenie informacji na stronach internetowych lokalnych urzędów.

FOTOWOLTAIKA OLSZTYN – ZALETY FOTOWOLTAIKI

Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii oprócz tego, że jest ekonomiczna i ekologiczna i stanowi stabilną inwestycję, ma jeszcze wiele innych korzyści. Zalety fotowoltaiki to m.in:

NISKIE RACHUNKI

Fotowoltaika zapewnia właścicielowi tańszy prąd również na samym początku. Należy do tego wziąć pod uwagę rosnące ceny prądu. Daje to oczywiście kolejną oszczędność dzięki panelom fotowoltaicznym. Niemalejąca inflacja tylko zwiększa korzyści płynące z fotowoltaiki. Im szybciej się na nią zdecydujemy, tym większa szansa, że zwróci się w krótszym terminie.

 • panele fotowoltaiczne wytwarzają darmowy prąd ze słońca,
 • zyskujesz oszczędności przez co najmniej 30 lat,
 • w dużej mierze uniezależniasz się od podwyżek cen prądu,
 • od 2019 roku instalację fotowoltaiczną możesz odliczyć od podatku
 • podniesienie wartości nieruchomości.
KOMFORT UŻYTKOWANIA

Utrzymanie i dogląd instalacji nie wymagają od nas dużego wysiłku. Produkcja energii i jej przesył są w pełni zautomatyzowane, a falownik wchodzący w skład instalacji jest także w stanie powiadomić nas w razie zaistnienia niestandardowej pracy instalacji fotowoltaicznej.

EKOLOGICZNY PRĄD

Prąd z paneli fotowoltaicznych jest w 100% ekologiczny i pochodzi od promieniowania słonecznego. Dzięki temu nasz dom wytworzy również mniejszy lub zerowy ślad węglowy. Domy ogrzewane energią elektryczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych, są uważane za zero emisyjne. Od 2028 r. tylko takie domy będą mogły być budowane. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

WIĘKSZA NIEZALEŻNOŚĆ

Posiadacze paneli fotowoltaicznych są także całkowicie niezależni od dostawców energii, co oznacza brak wzrostów cen energii przez długie lata. Przy dodaniu do tego pompy ciepła i własnej studni, jesteśmy również  w 100% niezależni.

NIEWYCZERPALNA ENERGIA

Energia słoneczna jest niewyczerpalna, a także nieskończona, przy zniknięciu słońca z ziemi, brak prądu byłby najmniejszym problemem. Dlatego nie musimy się martwić o złoża surowca do wytwarzania prądu. Wytwarzanie energii z paliw kopalnych i innych odnawialnych źródeł jak turbiny wiatrowe może być hałaśliwe, prąd ze słońca wytwarzany jest bezdźwięcznie w związku z tym fotowoltaika, jest najlepszym rozwiązaniem dla obszarów miejskich i zastosowań mieszkaniowych.  

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Fotowoltaika jest oczywiście w pełni zautomatyzowana. Firma Solin zapewnia klientom 24h monitoring paneli fotowoltaicznych, przede wszystkim po to, aby szybko zareagować w razie potrzeby.

Dofinansowania dla gospodarstw domowych – Podsumowanie

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych są istotnym wsparciem finansowym, które znacząco obniża koszty inwestycji. Programy takie jak „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”, „Stop Smog”, ulga termomodernizacyjna i premia termomodernizacyjna oferują różnorodne formy wsparcia. Lokalne inicjatywy dodatkowo wzmacniają możliwości uzyskania dofinansowania. Inwestycja w fotowoltaikę przynosi korzyści zarówno finansowe, jak i ekologiczne, przyczyniając się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia. W tym artykule poznasz wszystkie


  Zależy Ci na czasie?
  Zadzwoń do nas. +48 572 143 881