Na podstawie badań przeprowadzonych przez Grupę Schaeffler (FAG i INA) 60% przedwczesnych uszkodzeń maszyn wynika z błędów osiowania i niewyważenia. Prawidłowo wyosiowany układ to mniejsze zużycie:

  • energii elektrycznej
  • sprzęgieł
  • łożysk

Dodatkowo zapobiegamy wyciekom oleju z przekładni przez Simmering.