Zespół Automatyków, Mechaników, Elektryków, Spawaczy dedykowany do przeprowadzania planowanych napraw oraz usuwania nagłych awarii.

  •  dyspozycyjność 24/7
  • wykorzystanie materiałów SOLIN lub klienta
  • użycie specjalistycznych narzędzi
  • przejęcie sprawy, dokonanie analizy, przedstawienie rozwiązania, wykonawstwo
  • pełna odpowiedzialność prawna